Forhold uten kjærlighet – bør man kjempe eller gå?

forhold uten kjærlighet

En undersøkelse blant over 500 skandinaver viser at nokså mange har opplevd forhold uten kjærlighet. Hva er årsakene for at man forblir i kjærlighetsløse forhold og hvordan kommer kjærligheten tilbake? Vår psykolog gir tips til å finne ut om det er bedre å fortsette eller avslutte forholdet.

Kan et forhold bestå uten kjærlighet?

Selv om det ikke finnes noen allmenngyldig definisjon for begrepet parforhold, så forutsetter de fleste at de som er sammen forbindes av kjærlighet. Idealbildet av kjærestepar består av to mennesker som blir sammen fordi de er veldig forelsket, og som har sterke kjærlige følelser for hverandre over lang tid.

Men siden livet ikke er en Hollywood-film, så er ikke saken like enkel i virkeligheten. Man kan både begynne et forhold uten at man elsker den andre, og forbli i et forhold når kjærligheten som en gang var der har forsvunnet. I begge tilfeller er det gjerne økonomisk eller følelsesmessig avhengighet som gjør at man starter eller opprettholder et forhold uten kjærlighet.

Det er heller ikke så lett å være sikker på at kjærligheten faktisk er borte for godt. Enkelte merker at de ikke har like sterke følelser for partneren som før, de legger merke til at forholdet mangler intimitet (angående fortrolige samtaler så vel som nærhet og samleie) og at de rett og slett savner en kjæreste, selv om de har en.

Skal man akseptere et kjærlighetsløst forhold?

Et forhold uten kjærlighet må ikke nødvendigvis være et dårlig forhold. Noen par kommer godt overens med hverandre i hverdagen, de fungerer bra sammen når det gjelder å organisere familielivet og barneoppdragelse. På grunn av dette setter de pris på hverandre, men forholdet er kun praktisk og kan eventuelt oppfattes som overfladisk.

forhold uten kjærlighet?Om et kjærlighetsløst forhold oppfattes som enten greit eller uutholdelig, kommer an på hva vedkommende synes er viktig i et forhold. Setter man mest pris på stabilitet og trygghet, så kan man ha det ganske bra selv om forelskelsen har gått over til et mer vennskapelig forhold. Legger man derimot mer vekt på lidenskap og spenning, kan det bli sårende å være sammen med en tilsynelatende likegyldig partner.

Noen ganger hender det også at kjærligheten ikke bare blir mindre, men at den forvandler seg til det motsatte: Gjennom årene og av ulike grunner kan to mennesker som en gang var forelsket utvikle veldig negative følelser overfor hverandre. Slike hatefulle forhold er ofte preget av krangel og eventuelt vold. Slike forhold er sikkert ikke bra for noen av de vedkommende, inkludert parets barn, så her bør man i alle fall prøve å forbedre situasjonen – EliteSingles’ psykolog kommer med nyttige tips lenger nede i artikkelen.

Forhold uten kjærlighet: et utbredt fenomen

En aktuell spørreundersøkelse blant over 500 EliteSingles-medlemmer fra Norge og Sverige viser at forhold uten kjærlighet er nokså utbredt. Faktisk svarte 60 % av deltakerne at de hadde opplevd et forhold uten kjærlighet og 44 % av dem sier at forholdet varte i mer enn fem år.

En av tre (31 %) sier at et kjærlighetsforhold kan fungere selv om man ikke er forelsket – og de snakker tydeligvis av erfaring, siden mange av dem selv har opplevd forhold som varte lenge til tross for mangel på kjærlighet.

Hvorfor blir vi i forhold uten kjærlighet?

I og med at alle mennesker trenger kjærlighet, kan man lure på hvorfor enkelte aksepterer å være i et forhold uten kjærlighet. Ifølge undersøkelsen vår har det ofte med ansvarsfølelse å gjøre: 38 % av de mannlige deltakerne oppga felles barn som hovedgrunn for å bli sammen.

Flertallet av kvinnene som deltok (47 %) svarte derimot at det nok oftest var frykten for å være alene som gjorde at mange par holdt sammen selv om de ikke var forelsket. Dette viser at mange kvinner er redd for å være ensomme og kanskje hjelpeløse uten partneren. Samtidig svarte 85 % av deltakerne (90 % blant kvinner og 81 % blant menn) at de heller ville være alene enn i et forhold uten kjærlighet. Disse motstridende utsagnene tyder på at de færreste ønsker seg et kjærlighetsløst forhold, men at det er vanskelig å avslutte et slikt forhold når man først har det.

Slik kommer kjærligheten tilbake

Hvis du begynner å ha en mistanke om at kjærligheten mellom deg og partneren har forsvunnet, lønner det seg i alle fall å revurdere forholdet. Det går an å få kjærligheten til å komme tilbake, men det er ingen selvfølge.

Litt mer enn halvparten (58 %) av skandinavene vi spurte er overbevist om at kjærligheten kan komme tilbake til et kjærlighetsløst forhold. 49 % anser profesjonell hjelp som den mest effektive måten. Dette tallet er imidlertid gjennomsnittet av svarene fra kvinner og menn, som ga ganske forskjellige svar: 63 % av kvinnene og bare 36 % av mennene valgte denne muligheten.

EliteSingles’ psykolog Salama Marine gir tips for å finne ut om det er verd å kjempe for forholdet eller ikke:

1 Å være i et forhold betyr å gi avkall på en del av sin personlige frihet. Derfor bør du etterse om det du får igjen for denne forsakelsen lever opp til forventningene dine. Du bør altså spørre deg selv: «Er kjæresten min så viktig for meg, eller i alle fall viktig nok, for at jeg gir avkall på en del av friheten min?»

2 Som vi ser i denne undersøkelsen ser en del mennesker (15 % av våre deltakere) ut til å være mer knyttet til forholdet i seg selv enn til partneren sin. Derfor bør du stille følgende spørsmål til deg selv: «Hvis vi ikke var sammen lenger, ville jeg egentlig savne partneren min eller heller det å være i et forhold? »

3 Det er veldig viktig for å ha et godt forhold at man kan stole på hverandre, særlig i vanskelige stunder. Samholdet mellom dere er essensielt for å ha et tilfredsstillende forhold. Spør deg derfor: «Kan vi stole på hverandres støtte hvis en av oss eller begge har problemer?»

4 Intimitet er også viktig i et forhold, det er dermed normalt å også stille dette spørsmålet: «Er vi fornøyd med sexlivet oss imellom?»
Psykologen forklarer at dere vil få et godt utgangspunkt til å tenke på forholdets fremtid ved å svare på disse spørsmålene. Det viktigste er å finne ut om man holder sammen med god grunn og om man ser potensiale til å utvikle seg slik man ønsker det, utdyper hun.

Hun minner om at et forhold ikke er en passiv tilstand, hvor kjærligheten bare er der og så plutselig forsvinner. Et forhold inneholder arbeid, som må gjøres hver dag. Derfor er det så viktig å vurdere om forholdet tilfredsstiller dere for å kunne gå videre og få kjærligheten til å vende tilbake.

Om artikkelforfatteren: Elisa Kaiser

Elisa Kaiser er ansvarlig for EliteSingles.no

Les flere artikler skrevet av Elisa Kaiser