Brukervilkår

Mer informasjon om viktige punkter som produktbeskrivelse eller oppsigelse av ditt medlemskap finner du under Hjelp. Dersom du har andre spørsmål, vennligst kontakt vår kundeservice.

Brukervilkår for ELITESINGLES

Versjon 24-6-2014

Alle brukere av tjenesten ELITESINGLES må være inneforstått med følgende brukervilkår. ELITESINGLES drives av Spark Networks Services GmbH, Kohlfurter Straße 41/43, 10999, Berlin, Tyskland (referert til som ELITESINGLES i resten av avtalen). Vilkår som avviker fra denne avtalen aksepteres ikke.

Innhold:

1. Tjenestens omfang
2. Tilgang/signering av kontrakt
3. Betalingsvilkår
4. Bruk, overføring og formidling av personopplysninger
5. Utmelding, automatisk forlengelse og oppsigelse av kontraktsforholdet
6. ELITESINGLES sitt ansvar
7. Kundens ansvar og plikter / forbudt oppførsel / fritak
8. Sperring ved mistanke
9. Endringer i brukervilkår
10. Sluttbestemmelser

1. Tjenestens omfang

a) ELITESINGLES driver en kontaktportal på internett og tilbyr kundene kostnadsfrie og kostnadspliktige tjenester. Kunden får tilgang til ELITESINGLES sin database, som inneholder profiler og informasjon fra andre brukere. Tilbudet kan være tilgjengelig under forskjellige domener, blant annet www.elitesingles.no, likeså kan det omfatte nettsider fra samarbeidspartnere som er integrert i tjenesten ELITESINGLES tilbyr.

b) Alle kunder kan kostnadsfritt registrere seg, ta en personlighetstest, opprettholde en profil samt motta individuelt tilpassede lister med partnerforslag («kostnadsfritt medlemskap», ofte referert til på nettsiden som «basismedlemskap»).

c) Kunder som er registrert med et kostnadsfritt medlemskap har også muligheten til å registrere seg til et kostnadspliktig medlemskap («premiummedlemskap»). Etter gjennomført betaling kan kunden som kostnadspliktig medlem ta i bruk alle premium-funksjoner på ELITESINGLES. Informasjon om de aktuelle funksjoner og betalingsvilkår angis før kunden tegner et kostnadspliktig medlemskap. En bindende avtale oppstår når kunden per klikk bekrefter det kostnadspliktige medlemskapet og betalingsvilkårene som er tilknyttet et slikt medlemskap.

d) ELITESINGLES er berettiget til å ansette en eller flere tredjeparter for å oppfylle deler av tjenesten eller tjenesten i sin helhet. Dette må ikke medføre vesentlige ulemper for kunden.

e) ELITESINGLES kan ikke holdes ansvarlig i tilfeller der det ikke oppstår et seriøst, romantisk forhold med et annet medlem i løpet av kontraktstiden. Legg merke til at det finnes spesielle garantier for enkelte medlemskap gjennom ”Kontaktgarantien”. Hvis den gjeldende avtalen omfattes av en kontaktgaranti, gjelder følgende særbetingelser:
Kontaktgarantien gjelder hvis du har et premium-medlemskap med varighet seks eller tolv måneder. Ved en løpetid på seks måneder garanterer vi minst ti kontakter, og ved tolv måneder sågar tjue kontakter.

En kontakt defineres som en personlig skrevet melding, som enten du eller et annet medlem sender som svar på et smil, sendte spørsmål eller en beskjed. Slik oppstår en gjensidig kontakt mellom deg og det andre medlemmet.

Kontaktgarantien gjelder kun hvis følgende forutsetninger er oppfylt:

• Du har i løpet av et seks måneders langt medlemskap har sendt minst fire, eller i løpet av et tolv måneders medlemskap minst 8, henvendelser i form av en individuelt utformet tekstmelding.
• Du har fylt ut sidene under ”Min profil” og ”Mitt søk” godt og fullstendig.
• Du har lastet opp minst ett profilbilde.
• Du har en aktiv, kostnadspliktig brukerkonto.
• Du logger inn på profilen din regelmessig.
• Du kontakter oss senest 3 uker før medlemskapets utløp via [email protected], og forteller oss at du gjerne vil ta i bruk kontaktgarantien. Vennligst bruk den e-posten som du har registrert deg hos oss med.
Så snart din informasjon er blitt kontrollert, forlenger vi medlemskapet ditt gratis. Forlengelsens lengde tilsvarer det eksisterende medlemskapets lengde.

Vær oppmerksom på at ELITESINGLES sine brukervilkår gjelder for hele nettsiden, for eksempel ved oppsigelse og automatisk forlengelse av medlemskapet, uavhengig av ”Kontaktgarantien”. Les dem nøye for å unngå misforståelser.

Garantien vil ikke lenger være gyldig dersom kontoen din stenges som følge av brudd på våre brukervilkår eller generelle retningslinjer. Garantien vil heller ikke være gyldig dersom du selv ber om å avslutte ditt kostnadspliktige medlemskap eller om å slette din konto før tiden for medlemskapet er utgått.

Tilbudet om garanti gjelder for deg som blir kostnadspliktig medlem for første gang (garantien gjelder kun for ditt første kostnadspliktige medlemskap, og ikke ved fornyelse av slikt medlemskap).

Dersom du har spørsmål om kontaktgarantien, kan du gjerne ta kontakt med vår kundeservice på e-post: [email protected]

f) ELITESINGLES forbeholder seg retten til å slette profilen og si opp ethvert medlemskap uten forvarsel, dersom kunden bryter våre brukervilkår eller generelle retningslinjer. Dersom en profil blir ansett som upassende eller dersom en kunde har oppgitt uriktige opplysninger, kan ELITESINGLES deaktivere profilen til denne kunden uten forvarsel. Videre kan ikke ELITESINGLES stilles ansvarlig for andre kunders uriktige opplysninger.

g) ELITESINGLES garanterer at tjenesten er tilgjengelig 99,7 % av kalenderåret. Da inkluderes ikke feil som ligger utenfor ELITESINGLES sitt ansvar, for eksempel nødvendig servicearbeid, force majeure eller tekniske problemer på internett. Dersom kunden opplever problemer med aktivering av medlemskapet eller andre feil, skal dette meldes til [email protected] snarest.

h) For å kunne ta i bruk hele tjenesten som ELITESINGLES tilbyr, må kunden benytte oppdatert nettleser og aktivere de rette funksjoner på sin datamaskin (som for eksempel JavaScript, cookies/informasjonskapsler osv.). Om kunden bruker en nettleser som ikke er blitt oppdatert, eller en uvanlig form for nettleser, kan dette resultere i at kunden kun kan benytte seg av deler av ELITESINGLES’ tjenester.


2. Tilgang/signering av kontrakt

a) Personer som ikke har fylt 18 år kan ikke bruke ELITESINGLES sine tjenester.

b) Tilgang til ELITESINGLES sine tjenester forutsetter at kunden registrerer seg. Ved registrering må kunden angi en gyldig e-postadresse og et selvvalgt passord.

c) Ved registrering godkjenner kunden brukervilkårene og bestemmelsene om personvern, samt at kunden må bekrefte at vedkommende er over 18 år. Det er først når ELITESINGLES har bekreftet medlemskapet at det oppstår et kontraktsforhold mellom ELITESINGLES og den registrerte kunden, et kontraktsforhold som reguleres av brukervilkårene.

d) Ved bestilling av et kostnadspliktig medlemskap inngår kunden, utover det kostnadsfrie medlemskapet, ytterligere et kontraktsforhold med ELITESINGLES. Et slikt kontraktsforhold blir først gjeldende etter at ELITESINGLES har akseptert søknaden.

e) Kunden forplikter seg til å oppgi korrekte opplysninger ved registrering og bestilling.

f) Ved inngåelsen av et kostnadspliktig medlemskap, samtykker kunden til at leveransen av det kostnadspliktige medlemskapet begynner umiddelbart ved kjøp, og dermed før utløpet av angrefristen på 14 dager. Vennligst les vilkårene for angrerett for detaljer.

g) Etter kjøp mottar kunden en e-post som inneholder informasjon om medlemskapet, samt brukervilkårene som er gjeldende på dette tidspunktet. Slik har kunden mulighet til å oppbevare denne informasjonen selv. ELITESINGLES lagrer ikke selve e-posten som bekrefter kjøpet, men frambringer gjerne en ny dersom ønskelig. Kontakt i så fall kundeservice på [email protected].

3. Betalingsvilkår

a) Betalingen skal være foretatt på forhånd, forut for den valgte tidsperioden. Det skal utføres full utbetaling av beløpet til ELITESINGLES uten noen form for avdrag, dersom annet ikke er avtalt.

b) Når et kostnadspliktig medlemskap er avsluttet, har kunden samtidig rett til å avslutte betalingen.

4. Bruk, overføring og formidling av personopplysninger

a) ELITESINGLES følger alltid gjeldende lovverk vedrørende håndtering av personopplysninger.

b) Informasjon vedrørende ELITESINGLES’ behandling av personopplysninger finner du under personvern.

5. Utmelding, automatisk forlengelse og oppsigelse av kontraktsforholdet

a) Kunden kan når som helst avslutte det kostnadsfrie medlemskapet (slette profilen). Dette gjøres under «Brukerkonto» og «Mitt medlemskap». Nederst på denne siden under «Informasjon om min profil» kan kunden slette sin profil.

b) Alle avtaler vedrørende kostnadspliktige medlemskap («premium») forlenges automatisk med samme løpetid som den inngåtte avtaleperioden, med mindre medlemmet sier opp medlemskapet eller deaktiverer den automatiske forlengelsen innen oppsigelsesfristen utløper. Medlemskapsgebyret for den nye perioden blir automatisk trukket i ett beløp fra kundens konto ved forlengelse av kontrakten.

c) Oppsigelsesfristen utløper 7 (sju) dager før kontraktslutt. Om kunden ønsker å si opp sitt kostnadspliktige medlemskap eller deaktivere den automatiske forlengelsen, må kunden meddele dette skriftlig til ELITESINGLES.

d) Beløpet for den resterende perioden vil ikke bli refundert dersom kunden ønsker å avslutte et kostnadspliktig medlemskap og slette sin profil før den aktuelle medlemskapsperioden utløper.

e) For verifisering og for å beskytte mot misbruk, skal kunden ved oppsigelse oppgi sin sikkerhetskode og e-postadressen som ble brukt ved registrering. Sikkerhetskoden finnes under «Brukerkonto» og «Mitt medlemskap». Skriftlig oppsigelse sendes til:

E-post: [email protected]

eller

Faks: +49 (30) 868 000 311

eller

Post:
Spark Networks Services GmbH
– Kundeservice Norge –
Kohlfurter Straße 41/43
D-10999 Berlin
Tyskland

f) Når det kostnadspliktige medlemskapet er avsluttet, endres ditt medlemskap automatisk til et kostnadsfritt medlemskap, med det begrensede bruksområdet som gjelder for et slikt medlemskap. Det vil si at din profil fortsatt er tilgjengelig på medlemssidene. Dersom du ønsker å slette profilen helt, kan du gjøre dette under Brukerkonto > Mitt medlemskap

g) Begge parter har rett til å heve både det kostnadsfrie medlemskapet og det kostnadspliktige medlemskapet om det foreligger særskilt grunn. Særskilt grunn for ELITESINGLES foreligger for eksempel når kunden ved registrering, bestilling og/eller gjennom senere endringer med vilje har angitt ukorrekte opplysninger, eller når kunden gjentatte ganger bryter brukervilkårene og ELITESINGLES har forsøkt å gjøre kunden oppmerksom på bestemmelsene i denne kontrakten.

6. ELITESINGLES sitt ansvar

a) ELITESINGLES vil være ansvarlig ovenfor kunden (1) for skader som ELITESINGLES eller deres rettslige innehavere eller underleverandører har forårsaket med overlegg eller ved grov uaktsomhet, (2) for dødsfall, fysiske eller psykiske skader som skyldes pliktforsømmelse fra ELITESINGLES, deres rettslige innehavere eller underleverandører og (3) for skader som har oppstått som følge av forsømmelse av plikter, som må oppfylles for at kontrakten skal gjennomføres.

b) Ved andre tilfeller enn de nevnt i 6.a) er ELITESINGLES sitt ansvar – uavhengig av rettsgrunn – utelukket.

c) Nevnte ansvarsbegrensninger gjelder for alle ELITESINGLES sine organer, ansatte og underleverandører.

d) Ufravikelige regler i forbrukerforhold påvirkes ikke av nevnte ansvarsregler.

7. Kundens ansvar og plikter / forbudt oppførsel / fritak

a) Kunden er alene ansvarlig for innholdet i registreringen sin og dermed også for informasjonen han/hun oppgir.

b) Kunden forsikrer at de oppgitte opplysningene er sanne. Kontraktspartene er enige i at ELITESINGLES har rett til å kontrollere kundens opplysninger om nødvendig.

c) Kunden forsikrer at han/hun bruker ELITESINGLES’ tjeneste med den intensjon å finne et langvarig forhold, samt at kunden ikke befinner seg i et forhold på tidspunktet for registrering.

d) Kunden forsikrer at det ikke vil oppstå noen form for kommersiell bruk i sammenheng med dennes medlemskap (sammenlign også med punktene under punkt h).

e) Kunden forsikrer at han/hun ikke bryter loven om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

f) Kunden er forpliktet til å følge kontaktportalens regler, samt gjeldende lover ved registrering og bruk av siden.

g) Kunden får ikke under noen omstendigheter (dvs. at følgende utgjør forbudt oppførsel):

• Med vilje oppgi andres opplysninger som sine egne. Særskilt gjelder dette bruk av andres bank- og kredittkortopplysninger.

• Gjøre personopplysninger som navn, telefon- og faksnummer, e-post- og bostedsadresser, bilder/videoer og/eller URLer tilgjengelig for tredjepart uten tillatelse fra innehaver.

• Distribuere krenkende, støtende eller annet ulovlig materiale eller lignende informasjon.

• Trakassere eller true andre eller krenke tredjeparts rettigheter (herunder personvern).

• Laste opp bilder som inneholder virus (infisert programvare).

• Bruke tjenesten slik at det begrenser tilgjengeligheten for andre kunder.

• Samle eller forsøke å samle inn e-postadresser.

• Reklamere for andre kontaktportaler.

• Sende kjedebrev.

• Oppgi navn, adresse, telefon-, faksnummer, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger eller internettjenester i sin personbeskrivelse (profil).

• Videreformidle innloggingsopplysninger og personlige passord til tredje part.

h) Med ”kommersiell bruk” av ELITESINGLES sine tjeneste i disse brukervilkår, forstås:

• Å tilby betaling for varer eller tjenester, å oppfordre til å gå over til en annen tjenestetilbyder eller referere til tilsvarende tilbud andre steder.

• Markedsføring av kommersielle internettsider, det vil si særskilt sider hvor varer eller tjenester tilbys mot betaling, der beskrivelsen eller markedsføringen er for en bedrift eller kommersiell internettside. Dette gjelder spesielt reklame i pop-up-format, bannere eller gjennom spesielt markerte eller iøynefallende lenker.

• Lenking (direkte eller indirekte) til en annen operatørs kontaktportal.

• Omtale av betalingsnummer eller betalings-SMS innen rammen for denne kontaktportalen.

• Kontakte andre brukere med underliggende kommersielle hensikter, særskilt gjennom tilkoblede henvisninger til betal-SMS eller betalnummer.

• Søke etter medarbeidere, modeller og så videre, for firmaer eller annen kommersiell virksomhet.

• Å samle inn tilgjengelig profilinformasjon eller etterspørre informasjon (som telefonnummer) fra andre medlemmer på kontaktportalen for å bruke det til reklame, salg eller kommersiell bruk.

• All form for reklame til tjenestens kunder, eller å sende en melding som har en kommersiell hensikt. Dette gjelder særskilt plassering av, eller omtale av, tilsvarende lenker på profilopplysningene eller meldinger med de interne kommunikasjonssystemene.

i) Kunden forplikter seg til ikke å holde ELITESINGLES ansvarlig for enhver form for handling, skade, tap eller krav som kan oppstå ved kundens registrering og/eller deltagelse i tjenesten, med mindre disse skadene er grunnet grov uaktsomhet eller overlegg fra ELITESINGLES, deres rettslige innehavere eller underleverandører. ELITESINGLES kan ikke holdes ansvarlig for handling, skade, tap eller krav som oppstår som følge av et medlems brudd på de generelle retningslinjene, for eksempel ved ærekrenkelse, immaterielle rettigheter, andre rettigheter mot tredjepart, eller tjenestens slutt for andre kunder.

8. Sperring ved mistanke

a) Ved tilfeller av klager fra tredjepart, mistanke om overtredelse av gjeldende lover og regler, eller brudd mot brukervilkårene og generelle retningslinjer, forbeholder ELITESINGLES seg retten til å sperre kundens konto. Retten til å heve avtalen (se punkt 5.g) påvirkes ikke av dette.

b) Når det er hensiktsmessig for ELITESINGLES å gi en første advarsel, vil kunden få anledning til å forklare seg. Når det ikke er rimelig å gi en første advarsel, for eksempel for å unngå skader for ELITESINGLES eller våre andre kunder, vil kunden bli informert av ELITESINGLES umiddelbart etter sperringen og vil da få muligheten til å forklare seg og eventuelt rette opp i problemet.

c) ELITESINGLES kan midlertidig slette en konto eller holde den sperret, i medhold av kjennelse fra en domstol eller vedtak fra statlig myndighet, eller om brukerforholdet er avsluttet.

d) Kundens forpliktelse til å betale den avtalte summen for et kostnadspliktig medlemskap påvirkes ikke av kontoens sperring. Om kundens tilgang til det kostnadspliktige medlemskapets tjenester er sperret og det i ettertid viser seg at det ikke var berettiget, forlenges løpetiden til det kostnadspliktige medlemskapets med tilsvarende tid som har gått tapt. Om en forlengelse enten ikke er mulig eller vil være urimelig, vil ELITESINGLES erstatte beløpet for den sperrede tidsperioden.

9. Endringer i brukervilkår

a) ELITESINGLES forbeholder seg retten til å endre brukervilkårene til enhver tid. Om dette skulle bli aktuelt vil vi informere alle registrerte kunder om viktige endringer i brukervilkårene. Endringene vil bli ansett som aksepterte hvis kunden ikke motsetter seg de innen to måneder. Om kunden motsetter seg en endring har ELITESINGLES rett til å si opp avtalen etter de allmenne oppsigelsesreglene i disse brukervilkårene.

10. Sluttbestemmelser

a) Denne avtalen anvender tysk rett med unntak av FNs konvensjon angående avtaler om internasjonale kjøp.

b) Muntlige eller skriftlige tilleggsavtaler er ikke gyldige.

c) Skulle en bestemmelse i denne avtalen bedømmes som helt eller delvis ugyldig, fortsetter den øvrige kontrakten å gjelde.

 

— Vilkår for angrerett (ved inngåelsen av kostnadspliktige medlemskap, vennligst se din ordrebekreftelse om angreretten er gjeldende) —

 

Angrerett

Du har rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelsen av avtalen. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:

Spark Networks Services GmbH
Kundeservice Norge
Kohlfurter Straße 41/43
D-10999 Berlin
Tyskland

eller

E-post: [email protected]

eller

Faks: +49 (30) 868 000 311

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Du kan benytte det vedlagte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

Du kan også elektronisk fylle ut og sende en annen utvetydig erklæring på vårt nettsted. Dersom du benytter dette alternativet, sender vi deg umiddelbart et mottaksbevis på et varig medium (for eksempel via e-post).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar meldingen om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr av oss som følge av tilbakebetalingen.

Dersom du har anmodet om at utførelsen av tjenestene skal påbegynnes før angrefristen utløper, skal du betale oss et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert fram til du underrettet oss om at du ønsket å gå fra avtalen, sammenlignet med full oppfyllelse av avtalen.

 

—Slutt på vilkår for angrerett—