Dårlig selvtillit – slutt å stå i veien for deg selv!

mann uten selvtillit

De fleste som sliter med dårlig selvtillit er veldig selvkritiske og føler seg mindreverdige. De tviler på sine egne ferdigheter og søker aksept hos andre. Mangel på selvtillit kan ha destruktive konsekvenser. For å bygge opp selvtilliten kan det hjelpe å forstå hva som påvirker den. Slik får du det bedre – både med seg selv og med en partner!

Dårlig selvtillit – hva kommer det av?

Det vi tenker om oss selv virker svært reelt og relevant i våre egne øyne. Men faktisk pleier vi å bedømme oss selv veldig strengt. Disse vurderingene er subjektive og baseres på erfaringer vi har gjort i løpet av livet. Har man opplevd mye negativt, så er ofte også selvtilliten lav.

Det er i mange tilfeller (men ikke alltid) hendelser i tidlige livsfaser som former selvbildet vårt. Det du opplever i barndommen, familien og nærmiljøet har innvirkning på hvordan du oppfatter deg selv. Hvis et barn blir avvist, utnyttet, misbrukt eller påført andre negative følelser, vil dette sannsynligvis påvirke selvtilliten. Dette i sin tur påvirker for eksempel evnen til å inngå relasjoner med andre mennesker.

Hva er symptomene på dårlig selvtillit?

Vi ba Michael Pasterski om en kommentar. Han jobber som coach for personlig utvikling og har grunnlagt et firma som tilbyr personlig coaching og ulike workshops i Polen.

MP: Grunnlaget for lav selvtillit er hvordan vi oppfatter oss selv som person. En person med dårlig selvfølelse er ofte svært kritisk mot seg selv og har en tendens til å tvile på sine ferdigheter. Dette påvirker vår atferd, og gjør at vi ofte prøver å unngå utfordringer og stadig kommer med unnskyldninger.

Les også: Veien ut av ensomheten

Hvilke følelser opplever personer med dårlig selvtillit?

M P: En person med lite selvtillit har gjerne destruktive følelser, som for eksempel skyld, i forbindelse med en rekke situasjoner. Skyldfølelse kan henge sammen med tidligere hendelser eller mangel på aktivitet i nåtiden.

En annen følelse er frykten for å bli negativt vurdert av andre. Enkelte søker aksept fra andre fordi de ikke vet hvordan de skal akseptere seg selv. Personer med dårlig selvtillit opplever også en følelse av hjelpeløshet fordi de tror at ingenting kan gjøres med situasjonen deres.

gå veien mot mer selvtillitHva kan man gjøre for å få bukt med slike følelser?

MP: For det første, ved å observere dem: Når føler du deg usikker eller mindreverdig? I hvilke situasjoner? Bestem selv om det er verdt å tenke mer på hva som ligger til grunn for disse følelsene: Er det en overbevisning eller en erfaring som gjør at du føler deg slik?

Ved å forstå hvorfor du føler som du føler, kan du få avstand til følelsene dine og bedre bedømme om du virkelig har en grunn til å for eksempel føle deg skyldig.

Lav selvtillit og dens innvirkning på relasjoner

MP: Personer med dårlig selvtillit velger ofte en partner som de er avhengige av. Det er en fare her for å bygge et usunt forhold basert på avhengighet av den personen som gir oss aksept når vi selv ikke klarer det.

Når en av partene sliter med dårlig selvtillit

MP: I vanskelige forhold må vi alltid begynne med å fokusere på oss selv: Jobb med deg selv, ikke med partnerens problemer. Vi bør fokusere på hva vi er opptatt av. En stor feil mange med dårlig selvtillit gjør, er å beskylde partneren for alle problemene i forholdet. Dette er en vanlig situasjon i forhold hvor en eller begge partene har dårlig selvtillit.

Dårlig selvtillit kan dermed stå i veien både for å ha det godt alene, men også for å skape et harmonisk og stabilt forhold. Derfor bør du som sliter med selvtilliten følge coachens råd og jobbe med selvfølelsen din: Spør deg selv om du ville bedømt andre like kritisk som deg selv og om du ikke er for streng. Finn ut hva som ligger til grunn for selvbildet ditt og prøv å akseptere deg selv som du er. Prøv å ikke sammenligne deg med andre, men fokuser på de positive sidene dine. Selvaksept kan gi deg mye kraft og gjøre både singel- og samlivet lettere.

kilder:

Artikkelen ble opprinnelig skrevet av Asia Smiger for vår polske søsterside edarling.pl. Enkelte detaljer har blitt forandret.

Om artikkelforfatteren: Elisa Kaiser

Elisa Kaiser er ansvarlig for EliteSingles.no

Les flere artikler skrevet av Elisa Kaiser