Bli lykkelig som singel!

Det finnes mange ulike måter å håndtere singeltilværelsen på. Man kan bade i selvmedlidenhet og sørge over tapte forhold – eller man kan se alle mulighetene og friheten som singelstatusen… Lesemodus »