Dater du noen med en annen etnisk bakgrunn? Del 1

ELITESINGLES har gjort en analyse av nettdateres preferanser når det gjelder foretrukket etnisitet. Tendensen til at vi ønsker oss en partner som tilhører samme etniske bakgrunn som oss selv, er tydelig. I artikkelen refererer vi for enkelthets skyld til ”etnisk bakgrunn” som forenklede grupperinger av mennesker med lik geografisk og kulturell bakgrunn.

Er vi ikke friere når vi søker partner på nett?

Tilbøyeligheten til å ønske seg en partner som tilhører samme befolkningsgruppe som en selv, karakteriserer alle typer romantiske forhold – fra dating til giftermål. Det å ikke ønske å ha en partner med en annen etnisk bakgrunn, blir vanligvis forstått utifra kulturelle og individuelle normer og preferanser; påvirkning fra familie og venner, og rett og slett mangelen på muligheter til å treffe individer utenfor sitt eget miljø. Hvis sistnevnte er tilfelle, påvirker motviljen til å date noen med en annen etnisk bakgrunn også hvilke preferanser vi har når vi dater på nett? Nettdating gjør det enkelt å å komme i kontakt med mennesker med ulik bakgrunn. I tillegg skulle det være grunn til å tro at en mindre grad styres av påvirkning fra familie og venner, i tillegg til det lave sosiale presset på nett, skulle gjøre nettdatere friere til å gjøre genuine valg angående hvem de ønsker å date, såvel som hvem de ønsker å ekskludere.

Undersøkelse:

Studien undersøker preferanser relatert til etnisitet, og ekskludering av forskjellige sosiale grupper i en nettdatingkontekst. Til grunn ligger tall fra ni europeiske land; Sverige, Tyskland, Nederland, Østerrike, Sveits, Italia, Spania, Frankrike og Polen. Vi går ut ifra at disse preferansene ikke bare blir påvirket av individuelle karakteristikker som utdanning, alder eller kjønn; men også karakteristikkene av det miljøet mennesker lever i, slik som grad av etnisk sammensetning. Vi har fokusert på søkekriteriene til 58 901 medlemmer som oppgir i sin profil hvilken etnisitet de ønsker at deres potensielle match skal ha. Medlemmene kan velge mer enn én etnisitet. Vi skiller mellom fem kategorier, som i denne konteksten refererer til majoriteten av europeere, og fire minoritetsgrupper. For letthets skyld refererer vi til europeere som den ”innfødte”, kaukasiske hvite befolkningen, og minoriteter som folkegrupper av ikke-kaukasisk opprinnelse (arabisk, afrikansk, hispanic/spansk-ættet og asiatisk).

Resultater:

Resultatene viser at europeeres tendens til å ekskludere muligheten for å bli matchet med medlemmer utenfor sin egen etniske gruppe, er ekstrem (figure 1). I tillegg er europeerne selv den minst ekskluderte gruppen; nettdatere fra alle grupper er mer åpne for å date europeere enn det de er overfor sin egen gruppe. For eksempel er sannsynligheten for at en asiat ekskluderer en annen asiat hele 32,2 %, men bare 12,4% for å ekskludere europeere. Den tredje gruppen som nettdatere ekskluderer minst, etter europeere, er spansk-ættede. De mest ekskluderte gruppene er asiater, afrikanere og arabere. Basert på disse funnene, kan vi konkludere med at preferansene til ikke-europeiske internettdatere utgjør et hierarki som plasserer europeere og medlemmer fra egen etniske bakgrunn først, etterfulgt av en generell åpenhet mot hispanere (som er den gruppen som ligger nærmest den europeiske).
Kjærligheten er, med andre ord, dessverre langt ifra fargeblind.

Om artikkelforfatteren: ELITESINGLES’ nettredaksjon

Vår nettredaksjon består av engasjerte skribenter som gir deg gode råd og siste nytt innen partnersøk, forhold og kjærlighetens psykologi.

Les flere artikler skrevet av ELITESINGLES’ nettredaksjon