Dater du noen med en annen etnisk bakgrunn? Del 2


Høyere utdannelse gir mer toleranse

Vi fant også at i tillegg til en persons etniske bakgrunn, har utdannelsesnivå stor innvirkning på hvilke etniske preferanser en person har. Personer med høyere utdannelse har en tydelig større sannsynlighet for å date noen med utenlandsk bakgrunn. Tilleggsresultater viser at det å ikke ønske å date noen med en annen bakgrunn, er spesielt vanlig for kvinner, eldre medlemmer og personer fra kristne eller muslimske trossamfunn, i tillegg til nettdatere som har vært i parforhold tidligere.
Likevel er tendensen til å foretrekke potensielle partnere med lik etnisk bakgrunn også formet av karakteristikkene fra nettdaterens offline nærmiljø. Komposisjonen i en persons nærmiljø påvirker denne personens sannsynlighet for å ønske å møte en partner fra en annen etnisk gruppe. Personer med afrikansk bakgrunn, for eksempel, som bor i et område hvor egen gruppe er godt representert, vil oftere søke etter en afrikansk partner på nett enn om det var få afrikanere i hans eller hennes nærmiljø. De vil da være mer komfortable med å ekskludere kontakt med andre

Store regionale forskjeller

Figuren til venstre illustrerer det regionale gjennomsnittet for sannsynligheten for å kun ønske kontakt med personer med samme etniske bakgrunn. Jo høyere sannsynligheten for at en person fra en gitt region kun ønsker kontakt med personer som har lik etnisk bakgrunn, jo rødere er fargen på regionen. Figuren viser at det kan være substansielle forskjeller mellom regioner innenfor samme land.

Nettdatere fra det tidligere Øst-Tyskland har for eksempel en mer utpreget samme-etnisitet-preferanse enn nettdatere fra vest generelt, og fra metropolen Berlin spesielt. Nettdatere i Polen, Østerrike og Sør-Italia har en veldig utpreget samme-etnisitet-preferanse. På den andre siden har nettdatere fra flere regioner i Spania, samt alle regioner i Sverige, det laveste nivået av samme-etnisitet-eksklusivitet.

Regionale forskjeller er hovedsaklig relatert til forskjeller i etnisk sammensetning og generelle holdninger til innvandring. Ikke overraskende er det slik at jo større størrelsen på egen etnisk gruppe er, jo større er sannsynligheten for at minoritetsgrupper har samme-etnisitet-preferanser, og ekskluderer andre bakgrunner. Denne effekten gjelder spesielt arabere, som har en større tendens til å foretrekke personer fra sin egen gruppe, mens de ekskluderer europeere.
Spansk-ættede derimot, som bor i områder som har en høy konsentrasjon av personer fra sin egen etniske bakgrunn, har en større tendens til å ekskludere alle minoriteter, i tillegg til egen gruppe, men en lavere tendens til å ekskludere europeere. Dette betyr at spansk-ættede som hører til større grupper, øker sin grad av åpenhet mot den europeiske majoriteten samtidig som de blir mer restriktive imot sin egen gruppe.

Multikulturelle regioner mest åpne, også på nett

Nettdatere som bor i multikulturelle regioner er mest åpne for å date på tvers av etnisk tilhørighet. Dette viser at geografisk nærhet og fortrolighet med andre grupper spiller en viktig rolle i reduksjonen av slike grenser i kjærlighetsforhold. Sist, men ikke minst, er det slik at folk i regioner med sterke holdninger mot innvandring, i større grad ekskluder minoritetsgrupper, uavhengig av hvilke.
Disse funnene viser at normer og verdier fremdeles styrer nettmiljø, på tross av fraværet av familie og venner som potensielt har negative innvendinger mot å avvike fra sosiale normer. Derfor konkluderer vi med at de sosiale og kulturelle kreftene som former livet til en person offline også reflekteres online, uavhengig av sjansen til å uttrykke preferanser som går utover ens eget miljø.

Om artikkelforfatteren: ELITESINGLES’ nettredaksjon

Vår nettredaksjon består av engasjerte skribenter som gir deg gode råd og siste nytt innen partnersøk, forhold og kjærlighetens psykologi.

Les flere artikler skrevet av ELITESINGLES’ nettredaksjon