Personlighetsprofilen: Lær mer om deg selv

personlighetsprofil

Personlighetstesten fra ELITESINGLES er en av de mest detaljerte personlighetstester som finnes innen nettdating. Din personlighetsprofil er utviklet for å gi deg et innblikk i hvordan personligheten din er og for økt selvforståelse.

«De fem store»

De fem store innen psykologi, er betegnelsen for det som antas å være de fem sentrale personlighetstrekk som best kan beskrive variasjon i menneskers personlighet: åpenhet, planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrotisisme.

Generelt kan man si at personligheten til hvert individ kan deles opp i og beskrives ut fra disse fem trekkene. Innen psykologien er femfaktormodellen en av de best etablerte og mest populære modellene for å analysere menneskers personlighet. Modellen er populær fordi resultatet er stabilt over lengre tid, og fordi man kan sammenfatte store deler av personligheten relativt kortfattet.

Egenskapene som beskrives i femfaktormodellen forandrer seg ikke nevneverdig gjennom en persons liv, slik som for eksempel personlige interesser og verdier kan gjøre. Det må derimot nevnes at hver og en av de fem personlighetstrekkene omfatter et bredt spekter av personligheten, derfor er dette først og fremst generelle beskrivelser. For å beskrive mangfoldet og unikheten i personligheten deles hver av de fem hoveddimensjonene opp i mer detaljerte underdimensjoner, såkalte fasetter. I ELITESINGLES sin personlighetsprofil deler vi opp hver av de fem personlighetstrekkene i 3 fasetter.

personlighetsprofilen

Å forstå seg selv bedre øker sjansen for å finne en passende partner

I tett samarbeid med psykologer og forskere, har vi utviklet denne personlighetsprofilen. Det finnes høye og lave verdier i hver dimensjon, men ingen «riktig» eller «feil». Hvert personlighetstrekk har sine fordeler og ulemper. Å være klar over sine styrker og svakheter kan ikke bare føre til at du forstår deg selv bedre, men kunnskap om dine egenskaper og din personlighet kan også hjelpe deg å forstå andre mennesker bedre. Generelt sett er det enklere å forstå og kunne relatere til oppførselen til mennesker som er lik oss selv. Med bedre innsikt og kunnskap er det også lettere å respektere og sette pris på mennesker som ikke er lik oss selv.

Basert på personlighetsprofilene til to brukere, finner vi personer som har svært gode utsikter for et langsiktig og lykkelig forhold sammen. Personlighetskompatibiliteten har mye å si for kvaliteten og stabiliteten i forholdet. Personlighetstesten er en selve hjertet av matchingen vår.

Med personlighetsprofilen din kan du sammenligne dine styrker med andre ELITESINGLES-medlemmer. Din personlighetsprofil blir grafisk fremstilt og gir et bilde av hvordan din personlighet er i forhold til dine medmennesker. Du kan altså sammenligne hvor mange mennesker som har lignende, sterkere eller svakere egenskaper/karaktertrekk.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss på e-post [email protected].

Om artikkelforfatteren: ELITESINGLES’ nettredaksjon

Vår nettredaksjon består av engasjerte skribenter som gir deg gode råd og siste nytt innen partnersøk, forhold og kjærlighetens psykologi.

Les flere artikler skrevet av ELITESINGLES’ nettredaksjon