Hva sier hunden din om deg?

edarlings undersøkning om hundeeire

Hva sier valget av hund om eieren? ELITESINGLES lot sine medlemmer svare på hvordan de oppfatter at ulike hunderaser representerer sine eiere. De 1290 medlemmene som deltok fikk ta stilling til hvilke kvaliteter de assosierte med forskjellige hundeeiere. Resultatet viser at deltakerne hadde svært klare oppfatninger om hundens eier, og at forskjellen mellom oppfatningene varierte kraftig mellom kjønnene.

Resultatet viser at kvinner synes at den mest attraktive mannen eier en Boxer. I følge mennene var det Mopseierne som var de mest attraktive kvinnene. Blant de fire hunderasene i undersøkelsen; Boxer, Mops, Chihuahua og Terrier, var det eieren av en Terrier som ble sett på som minst attraktiv. Både menn og kvinner delte dette synet.

Boxereiere mest attraktive for kvinner

De kvinnelige deltakerne assosierte en mannlig Boxereier med karaktertrekk som “sexy”, “intelligent” og “fremgangsrik”. På den andre siden ble mannlige Mopseiere oppfattet som de mest trofaste. Hele 45 prosent oppga at de opplevde en mannlig Mopseier på denne måten. Terrier-eierne ligger dårligere an da de oppfattes som de både minst fremgangsrike, intelligente og trofaste, sammenlignet med eierne av de andre hunderasene.

Menn foretrekker Mopseiere

Blant mennene som foretrakk en kvinnelig Mopseier så ble disse sett på som trofaste, intelligente og fremgangsrike. Men den rasen som ble oppfattet som å ha den mest sexy eieren var riktignok Chihuahuaen. Hele 30 prosent av de mannlige deltakerne så på de kvinnelige Chihuahuaeierne som mer sexy enn de andre hundeeierne. Eieren av en Chihuahua ble i tillegg oppfattet som trofast – 25 prosent assosierte trofasthet med en forkjærlighet for Chihuahua.

De ble riktignok slått av Mopseierne, som hele 38 prosent opplevde som de mest trofaste.

hunddiagram menn om kvinnelige hundeeiere

Om artikkelforfatteren: ELITESINGLES’ nettredaksjon

Vår nettredaksjon består av engasjerte skribenter som gir deg gode råd og siste nytt innen partnersøk, forhold og kjærlighetens psykologi.

Les flere artikler skrevet av ELITESINGLES’ nettredaksjon