av Elisa Kaiser
6905

Når hun tjener mer enn ham

I et land som Norge, hvor likestillingen har kommet langt, skulle man ikke tro at det ikke spilte noen rolle, om det var mannen eller kvinnen som tjente mer. Dessverre er det langt ifra alle menn som takler å ha en kone eller kjæreste som har høyere inntekt enn dem.

I dag har kvinner tilgang til god utdannelse, så vel som gode jobber. Samfunnet vårt oppmuntrer kvinner til å jobbe, og til å fortsette med det etter at de har fått barn. Men til tross for at de fleste menn synes det er helt normalt at kvinner jobber og tjener godt, så er det ikke alle som liker å ha en kjæreste som tjener mer enn dem.

 

Jeg tjener mer enn ham... Hun tjener mer enn meg

 • når hun tjener mer enn ham
 • frustrasjon i forholdet
 • slik takler du at hun tjener mer
 • Tradisjonelle kjønnsroller

  Det viser seg at tradisjonelle kjønnsroller fremdeles har stor betydning for en del menn. Ifølge VG Helg er det vanskeligere for kvinner med høy inntekt å finne en partner, siden mange fremdeles synes at mannen skal være «den sterke forsørgeren».1

  Det oppfattes fremdeles som uvanlig når en kvinne tjener mer enn partneren hennes, siden kvinner i snitt tjener mindre enn menn.2 Enda de fleste synes dette er urettferdig og bør endres, så er vi likevel så vant til det, at det overrasker når kvinnen tjener mest. På samme måte blir hjemmeværende pappaer sett på som noe uvanlig, mens en mor som blir hjemme når hun får barn sannsynligvis får mer forståelse for valget sitt.

 • Fare for frustrasjon i forholdet

  En relasjon, der hun tjener mer enn ham kan være utfordrende, både for kvinnen og for mannen. Er han økonomisk avhengig av henne, kan det hende at han føler seg mindreverdig og infantilisert, som om han ikke var en mann lenger, men et barn. Men også i en samfunnssammenheng kan det hende at mannen skammer seg for sin forholdsvis lave sosiale status.

  Kvinnen derimot føler seg gjerne skyldig for å skape en slik belastende situasjon for partneren. Det er heller ikke alle kvinner som er komfortable med å tjene mer enn mannen: Mange venter at han skal bidra til familieøkonomien og synes det er vanskelig å ha en partner som er misfornøyd med situasjonen sin. Enda hun ikke synes at en mann må være den klassiske forsørgeren for å være mannlig, kan det hende at hans mindreverdighetskompleks fører til at hun savner en mann med mer selvtillit.

 • Konfliktpotensial

  Par med ulik inntekt takler dette som regel fint i hverdagen, men i noen situasjoner dukker inntektsforskjellen stadig opp som problem. Selv om ikke lønnen i seg selv er grunnen til at man krangler, så hender det at den blir et tema når man er uenig om noe annet. For eksempel kan det hende at kvinnen anklager mannen for å tjene for lite til å ha noe å si i en avgjørelse. Dette kan være en stor krenkelse for mange menn. Omvendt skjer det også at mannen bebreider kvinnen for å utnytte makten hun har på grunn av inntekten.

 • Derfor velger noen alltid samme type partner

  Det kan selvfølgelig skje helt tilfeldig at man faller for en som har høyere eller lavere inntekt. Noen menn føler seg imidlertid alltid tiltrukket til kvinner med høyere inntekt, og noen kvinner finner seg ofte menn med lavere lønn. Hvorfor er det slik?

  Psykologen Salama Marine forklarer at menn som gjentatte ganger har en kjæreste som tjener mer enn dem sannsynligvis lengter etter å være beskyttet og sikre. Det kan også hende at de frykter å ta fullstendig avsvar over sitt eget liv og ikke klarer å stå på egne ben, utdyper hun.

  For kvinner som ofte er sammen med menn med mindre inntekt, foreslår psykologen to typiske forklaringer: «En kan være at hun ubevisst ønsker å kontrollere partneren sin og ha makten i forholdet. En annen grunn kan være at hun vil unngå å være avhengig av ham, og at hun er redd for å bli forlatt. Tidligere erfaringer med å være psykisk eller økonomisk avhengig av partneren kan ligge til grunn for at hun velger en kjæreste som tjener mindre enn hun gjør.»

 • Tips til å takle at hun tjener mer

  1.    Snakk med hverandre

  Penger bør aldri være et tabutema i et forhold. Hvis man for eksempel ikke forteller den andre at man har fått lønnspålegg eller lyver om den faktiske lønnen man får, vil dette bare øke spenningen i forholdet.

  2.   Bli enige om at hver sin mening teller

  Uansett hvor mye hver enkelte tjener, så bør avgjørelser som angår begge absolutt tas felles. Enten det gjelder ferieplanlegging, større innkjøp eller valg av bolig, så er det viktig å snakke om situasjonen for å forhindre konflikter.

  3.   Forbli uavhengige

  Dette gjelder like mye for menn som for kvinner. Enhver bør kunne bruke pengene sine på den han eller hun har lyst på, uten å måtte rettferdiggjøre seg overfor partneren.